Rozhodčí doložka

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 8. 2017
  • Aktualizace textu

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je smlouva, která musí být v případě spotřebitele uzavřena na samostatném kusu papíru (to znamená nikoli skryta drobným písmem uprostřed desetistránkových všeobecných obchodních podmínek), kterou se zbavujete práva na řízení před soudem a souhlasíte s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce. Od 1.12.2016 není možné uzavírat rozhodčí doložky týkajících se smluv uzavřených se spotřebitelem.

Neplatnost rozhodčí doložky

Pokud není rozhodčí doložka na samostatném listu papíru, nebo pokud není rozhodce výslovně jmenován, ale je například uvedeno, že bude vybrán rozhodčím soudem (což je ve většině s.r.o. patřící nějakému advokátovi, nebo i někomu, kdo ani právní vzdělání nemá), je neplatná. Výjimkou je jmenování rozhodce Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. To je jediný stálý rozhodčí soud, založený na základě zákona již v roce 1949. Je však nepravděpodobné, že věřitel bude chtít vést řízení před tímto rozhodčím soudem, který spíše rozhoduje velké spory mezi podnikateli (nebo též mezi podnikateli a státem).

Bližší informace o rozhodčím řízení najdete v části rozhodčí řízení.