Dluhy

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 9. 2. 2015
  • Zveřejněno - Aktivní zjišťování dluhů

Splácení řádně a včas a prodlení

Půjčíte-li si peníze, máte povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit. Pokud zaplatíte pozdě, nebo zaplatíte méně, hrozí Vám ze strany věřitele sankce. Totéž platí v případě splátkového kalendáře. Pokud máte k 15. dni v měsíci platit splátku ve výši 1.000 Kč a zaplatíte buďto 900 Kč nebo zaplatíte až 16. den, hrozí Vám sankce za porušení smlouvy (prodlení). Důležité je přitom vědět, že dluh je splacen připsáním peněz na účet věřitele, nikoli jejich odesláním z Vašeho účtu (zpravidla do 3 dnů) či podáním poštovní poukázky (zpravidla do 5 dnů). Určitě neposílejte peníze poštovní poukázkou k vyplacení věřiteli v hotovosti. V tomto případě je totiž dluh splacen vyplacením poštovní poukázky věřiteli, záleží tedy na věřiteli, kdy si poštovní poukázku nechá vyplatit. Maximální lhůta pro výplatu poštovní poukázky je zpravidla 30 dní od podání poštovní poukázky. Věřitel tak sám může dlužníka uvést do prodlení. Dluh splatíte tentýž den, pokud peníze složíte v hotovosti na přepážce banky, která vede věřiteli účet.

Aktivní zjišťování dluhů

Spotřebitel má často dluhy u mnoha institucí, a zároveň na některé z nich zapomněl. Bohužel instituce na tyto dluhy nezapomněly a podnikají kroky k jejich úspěšnému vymožení. To může trvat i několik let, v průběhu kterých může dojít ke značnému navýšení původní dlužné částky, např. o penále či poplatky za zpracování pohledávky. Standardním případem jsou jízdy načerno. Pokuta ve výši 200 Kč může narůst do výše 8.000 Kč a více.

V případě, že si nejste jisti, zda některé z níže institucí nedlužíte, nestačí pouze zažádat o výpis z registru dlužníků (více zde). Kontaktujte další poskytovatele služeb a buďte aktivní při jejich vyhledávání a zjišťování dalších dluhů.

Dluhy mají lidé nejčastěji za:

  • neuhrazené faktury u telekomunikačních společností / mobilních operátorů,
  • neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění u zdravotních pojišťoven,
  • neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení u České správy sociálního zabezpečení,
  • pokuty (např. za jízdu bez platné jízdenky nebo za dopravní přestupky),
  • poplatky (např. za svoz komunálního odpadu, za psa, jiné poplatky v místě současného nebo MINULÉHO bydliště, za lékaře),
  • neuhrazené splátky u leasingových společností, u úvěrových i nebankovních institucí a u pojišťoven, z kreditních karet atd.
  • neuhrazené splátky za elektrickou energii, plyn, topení a vodu u jejich poskytovatelů.

Proto doporučujeme, abyste si např. v případě změny jména nebo bydliště ověřili, zda má zdravotní pojišťovna, mobilní operátor, finanční instituce a další poskytovatelé služeb aktuální kontakty. Také je dobré pravidelně kontrolovat správnost a aktuálnost účtů u trvalých příkazů.

Předcházení prodlení

Jakmile zjistíte, že se Vám nedostává peněz na splácení dluhu, nedělejte mrtvého brouka a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendáře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u nových věřitelů. Variantou řešení je i konsolidace dluhů (více níže), tedy nový úvěr na zaplacení všech !!! předchozích dluhů.

Konsolidace dluhů

Jde o nahrazení více dluhů jedním dluhem a více věřitelů jedním věřitelem. Také se jí říká refinancování. Při konsolidaci dluhů může nový věřitel zaplatit staré dluhy za dlužníka nebo může dlužníku poskytnout úvěr v takové výši, z níž dlužník sám zaplatí svým starým věřitelům své dluhy. Při konsolidaci dluhů dochází k předčasnému splacení původních úvěrů, které jsou nahrazeny konsolidovaným úvěrem. Důležité je při konsolidaci dluhů dohodnout takové splátky, které jste schopni splácet. Kvůli nižším měsíčním splátkám však dochází k prodloužení doby úvěru – splácíte déle. Splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni splácet. V opačném případě spadnete díky sankcím za prodlení opět do dluhové spirály.

Bližší informace o dluzích najdete v části zadlužení a předlužení.