Řešení sporů

Jak správně postupovat, pokud se dostanete do sporu s finanční institucí či zprostředkovatelem.

ilustrace

Jak správně postupovat

Vztahy na finančním trhu jsou často složité a komplikované. Pokud se dostanete do sporu s finanční institucí či zprostředkovatelem, ocitáte se v nevýhodě, protože proti Vám stojí protivník, který je v této oblasti většinou mnohem zkušenější, a který má oproti Vám velmi často více prostředků ke své obraně. O to důležitější je nedat se, umět bránit svá práva a vědět, jak správně postupovat.

Reklamace

Pokud se při Vašem styku s finanční institucí vyskytne nějaký problém, je dobré jej nejprve řešit přímo s institucí. Zákony institucím ukládají povinnost zavést pravidla pro vyřizování stížností a reklamací svých klientů. Instituce tuto povinnost naplňují prostřednictvím reklamačních řádů. Ty je dobré si před podáním stížnosti či reklamace dobře prostudovat. Nad správným splněním povinnosti instituce mít zavedený způsob na řešení, nad kterými vykonává dohled Česká národní banka. U ní si můžete stěžovat, pokud si myslíte, že instituce tuto svoji povinnost nesplňuje řádně.

Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení sporů (ADR – Alternative Dispute Resolution) je rychlejší, levnější a méně formální než řízení před soudem. Jde o bezplatný a rychlý způsob řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem ze zemí Evropské unie v případě sporu z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

Soudní řízení

Základním právním předpisem, kterým se upravuje postup při občanském soudním řízení je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Pokud jste se na vyřešení Vašeho sporu nedohodl s finanční institucí, případně k jeho vyřešení nepřispěl finanční arbitr či jiný způsob mimosoudního řešení sporu, můžete zvážit, zda se svých práv nedomáhat podáním žaloby u soudu. Obecně lze říci, že je lepší dosáhnout vyřešení sporu bez soudního řízení. Je třeba zvážit hodnotu sporu, náklady, čas a energii, které bude třeba soudnímu řízení věnovat.