Oddlužení (osobní bankrot)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Obecně o oddlužení

Oddlužení (osobní bankrot) je soudem řízený proces na základě insolvenčního zákona, který vyžaduje dosti vysoký stupeň právních znalostí a především posouzení toho, zda dokážete splnit podmínky oddlužení. Tuto službu zdarma a kvalitně poskytují různé neziskové organizace a kvalitně a za úplatu, avšak rozumnou, ji vykonávají advokáti.

Podmínky oddlužení

Podmínky oddlužení jsou jednoduché, avšak tvrdé. Musíte všem věřitelům zaplatit minimálně 30 % jejich pohledávek (tedy toho, co jim dlužíte). Zaplatit musíte buďto jednorázově, prodejem soudem určeného majetku, nebo během 5 let v pravidelných, předem stanovených splátkách.

Důsledek porušení podmínek oddlužení

Stačí však porušit podmínky, oddlužení je zrušeno a je na Vás uvalen konkurz. Dluhová spirála pak pokračuje, i když jste přišli o majetek. Za porušení podmínek není považováno jen prodlení se splácením, ale například i to, že některému z věřitelů zaplatíte více, protože na Vás naléhá. Oddlužení může být zrušeno i zpětně, pokud se zjistí, že jste porušil podmínky až po ukončení oddlužení. Pak následuje konkurz.

Konkurz a sliby tzv. oddlužovacích agentur

Konkurz znamená, že vše, co vlastníte, bude prodáno v dražbě, avšak Vaše nesplacené dluhy nezaniknou. Jak se ocitnete v konkurzu? Velmi jednoduše. Kromě výše uvedeného porušení podmínek oddlužení stačí, když uvěříte slibu tzv. oddlužovací agentury, že Vám zajistí oddlužení (za poplatek až 20.000 Kč). Ve skutečnosti Vás uvedou do mnohem větších problémů. Oni oddlužení nevyřídí. Vyplní za Vás pouze formulář, který při dobré vůli dokážete vyplnit za hodinu sami, často v něm Vaším jménem udělají chyby a následně za Vás podají návrh na zahájení insolvenčního řízení bez toho, že by zkoumali, zda jste schopen splnit podmínky oddlužení. Tím Vás uvádějí do obrovského rizika, protože pokud soud vůči Vám zahájí insolvenční řízení a nesplníte podmínky oddlužení, bude na Váš majetek uvalen konkurz. A dluhová spirála neskončí, naopak, rozjede se o to více. Po konkurzu již nemáte majetek, přijdete o byt, dům, auto, vybavení, ale nesplacený zbytek dluhů zůstane a exekuce mohou pokračovat ...

Rizika nabídek oddlužení

Na trhu se objevilo mnoho subjektů, které inzerují, že dlužníku zajistí oddlužení. Za svou „pomoc“ požadují nemalé částky (až 20.000 Kč). Často však dlužníkovi nepomohou, naopak mu uškodí. Pokud předem neposoudí, zda dlužník splňuje podmínky pro oddlužení a zda vůbec je schopen v horizontu 5 let tyto podmínky splnit, podají jeho jménem často i vadně vyplněný návrh a následně je prohlášen konkurz místo oddlužení.

Problém se může skrývat i ve smluvních podmínkách takových rádců. Např. v tom, že úplata za jejich služby je splatná poté, co je povolen návrh na oddlužení. Jejím zaplacením poruší dlužník podmínky oddlužení a opět následuje konkurz.

Zdarma a kvalitně poskytují služby v oblasti oddlužení neziskové organizace, zárukou kvality by měli být i advokáti, kteří uvedené služby poskytují za nižší honorář než oddlužovací agentury.

Bližší informace o možnostech oddlužení najdete v části oddlužení.