Investice

Informace k tématu investice - obecné informace, individuální a kolektivní investování, investiční nástroje a investiční služby, kolektivní investování, evidence cenných papírů.

ilustrace

Obecně

Investice jsou nástrojem pro řešení situace, ve které máme vyšší zdroje, než jaké zrovna potřebujeme (tj. pro stav finančního přebytku). V šiřším slova smyslu se jedná o jakoukoli formu tzv. odložené spotřeby. Odloženou spotřebou rozumíme takové rozhodnutí o vydání našich prostředků, které znamená, že se vzdáme současné spotřeby, abychom si zajistili možnost o to vyšší spotřeby budoucí.

Kapitálový trh

Na finančním/kapitálovém trhu může každý z nás investovat v zásadě dvěma způsoby: Individuální investování znamená, že investor přímo nakoupí cenné papíry firem a společností, od kterých do budoucna očekává příznivé výsledky jejich podnikatelské činnosti. O kolektivním investování hovoříme tehdy, přidá-li své prostředky spolu s ostatními investory do určitého fondu.

Obchodování s cennými papíry

U individuálního investování si jako investor sám zvolí investici, tj. kdy, za jakou cenu, do jakých instrumentů a za jakých podmínek investuji. Vlastní obchodování probíhá převážně na regulovaném trhu (burze) a předmětem obchodování jsou tzv. investiční nástroje (cenné papíry a od nich odvozené investiční produkty). Ve většině případů však nemá investor možnost nakupovat investici přímo sám, ale musí využít služeb obchodníka s cennými papíry. Tyto služby nazýváme investičními službami.

Kolektivní investování

Kolektivní investování (tj. investování do fondů kolektivního investování) je alternativou k investování individuálnímu. Kolektivní investování u nás upravuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.