Rodinné finance

Informace k tématu rodinné finance - výdaje a příjmy v rozpočtu domácnosti, zadlužení (předlužení) a jak z něj ven, oddlužení (osobní bankrot), způsoby provedení exekuce.

ilustrace

Rozpočet

Základním principem finančního hospodaření domácnosti je uvést dlouhodobě do souladu výdaje s příjmy domácnosti, vytvářet tedy alespoň vyrovnaný, lépe však přebytkový rozpočet.

Zadlužení a předlužení

Půjčíte-li si peníze, vznikne Vám dluh a stane se z Vás dlužník. Jste takzvaně zadlužen. Jste zavázán půjčené peníze vrátit. Je to Váš závazek. Věřitel, tedy ten, kdo Vám půjčil, má vůči Vám pohledávku (právo) na vrácení půjčených peněz.

Oddlužení

Oddlužení nebo též osobní bankrot znamená osvobození dlužníka od placení části jeho dluhů pod dohledem soudu. Oddlužení je soudní proces v rámci tzv. insolvenčního řízení.

Exekuce

Exekuce je státem povolený a řízený způsob vymáhání dluhů. Exekuce je rychlejší a efektivnější alternativou k soudnímu výkonu rozhodnutí.  Exekutor je úřední osobou, která je pověřena vymáháním dluhů na základě souhlasu soudu, a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu.