Smlouvy

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 9. 2. 2015

Před podpisem jakékoli smlouvy (či jiného „papíru“) si ji celou pořádně a v klidu přečtěte!

Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se jak svých blízkých, tak obchodníka či jiného subjektu, se kterým smlouvu sepisujete – obsah smlouvy Vám musí vysvětlit.

Zaměřte se především na důsledky porušení smlouvy a na ně navazující sankce/pokuty.

Uvědomte si, že žádnou smlouvu nemusíte podepisovat „hned teď“!

Bližší informace o Vašich právech a povinnostech najdete v části občanský zákoník  a v části spotřebitel.