Soustava soudů

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Okresní soudy:

 • v České republice je 74 okresních soudů
 • kdo rozhoduje:
  • samosoudce
  • senát (v zákonem stanovených případech)
 • co rozhodují:
  • jako soudy I. stupně všechny spory (pokud není uvedeno jinak), např. exekuce

Krajské soudy:

 • v České republice je 7 krajských soudů; mohou mít i pobočky
 • kdo rozhoduje:
  • samosoudce – u soudu I. stupně v případech stanovených zákony, např.:
   • spory ve věci směnek šeků
   • spory ve věci investičních nástrojů
   • spory ve věci jednání shromáždění společenství vlastníků
  • nebo senát (při odvolání)
 • co rozhodují:
  • jako soudy II. stupně o řádných opravných prostředcích (odvolání) proti rozhodnutí okresních soudů
  • ve věcech správního soudnictví (specializované senáty) v případech stanovených zákonem
  • v dalších zákonem stanovených případech (např. insolvenční řízení)

Vrchní soudy:

 • v České republice jsou dva vrchní soudy (Praha, Olomouc)
 • kdo rozhoduje: senát
 • co rozhodují: jako soudy II. stupně rozhodují o řádných opravných prostředcích (odvolání) proti rozhodnutí krajských soudů

Nejvyšší soud:

 • je jeden, sídlí v Brně
 • kdo rozhoduje: Senát
 • co rozhoduje: o mimořádných opravných prostředcích (dovolání) proti rozhodnutí krajských a vrchních soudů
 • zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů

Nejvyšší správní soud:

 • je jeden, sídlí v Brně
 • kdo rozhoduje: senát
 • co rozhoduje: o mimořádných opravných prostředcích (kasační stížnost) ve správním soudnictví

Ústavní soud:

 • je jeden, sídlí v Brně
 • nepatří do soudní soustavy České republiky
 • poskytuje ochranu v případě porušení základních práv a svobod občana

Právní rámec: