Soudní řízení

Základním právním předpisem, kterým se upravuje postup při občanském soudním řízení je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

ilustrace

Pravomoc soudů

Souhrn oprávnění a povinností, které zákon přiznává soudům k výkonu jejich činnosti, náleží sem výkon soudnictví ve věcech trestních a občanskoprávních.