Základní informace

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 8. 2017
  • Aktualizace obsahu

Mimosoudní řešení sporů (ADR – Alternative Dispute Resolution) je rychlejší, levnější a méně formální než řízení před soudem. Jde o bezplatný a rychlý způsob řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem ze zemí Evropské unie v případě sporu z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

V jakých případech můžete využít mimosoudní řešení sporů?

Mimosoudní řešení sporů byste měli vzít v potaz až ve chvíli, kdy máte za sebou neúspěšné vyřízení reklamace/sporu. Mezi základní doklady, které po Vás budou chtít orgány mimosoudního řešení sporů při zahájení řízení doložit, totiž patří i komunikace mezi Vámi a institucí, se kterou jste měli uzavřenou smlouvu.

Orgány mimosoudního řešení sporů

Podle Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o České obchodní inspekci je od roku 2016 Česká obchodní inspekce obecným orgánem, na který se můžete obracet se svým spotřebitelským sporem.

Zákon o ochraně spotřebitele určuje další tři specializované subjekty mimosoudního řešení sporů, na které se můžete obrátit v případě sporů v oblasti:

Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje vznik dalších orgánů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jedná se o orgány vzniklé v rámci profesní komory s povinným členstvím nebo v rámci spotřebitelské organizace a budou řešit spory snahou o uzavření smíru. Tyto subjekty musí splňovat podmínky uvedené v Zákoně o ochraně spotřebitele a dohled vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na jeho stránkách a na stránkách Evropské komise je uveden seznam dalších orgánů mimosoudního řešení sporů.

Přeshraniční online mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ODR - Online Dispute Resolution)

V případě, že si spotřebitel objedná zboží nebo službu online z jiného členského státu, a následně je chce reklamovat, má možnost řešit spor pomocí online platformy pro řešení sporů, a touto cestou zaslat podnikateli svoji stížnost. Prostředníkem mezi stranami sporu je v České republice Evropské spotřebitelské centrum, které provozuje platformu umožňující řešení přeshraničních spotřebitelských sporů.

Další specifické způsoby mimosoudního řešení sporů:

  • mediace – nový způsob řešení sporů, jejímž smyslem je, aby se protistrany za asistence mediátora společně dobraly ke kompromisu a
  • rozhodčí řízení – od 1.12.2016 není možné rozhodčí smlouvy ve sporech ze spotřebitelských smluv uzavírat. Jestliže jste před prosincem 2016 rozhodčí doložku uzavřeli, nic Vám nebrání obrátit se s návrhem na zahájení řízení na finančního arbitra. Musíte tak ale učinit dříve, než je zahájeno rozhodčí řízení.

Máte samozřejmě také možnost domáhat se svých práv u soudu. Ale pozor, vždy je třeba dobře zvážit, jestli Vám to doslova stojí za to, protože soudní řízení se může trvat léta a hodně se prodražit.

Právní rámec