Cestování

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 3. 2019
 • Aktualizace obsahu

Cestovní pojištění si je vhodné sjednat při každé cestě do zahraničí, jinak se občan vystavuje riziku hrazení všech nákladů vzniklých při pojistné události, které jinak bývají neúnosné. Náklady na léčbu v zahraniční častokrát výrazně převyšují náklady na léčbu v tuzemsku. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz - EZP), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace (tj. transfer osoby či jejich ostatků) zpět do vlasti. Pozor na územní platnost Vašeho pojištění. Pokud by se pojistná událost stala jinde, než je uvedeno ve Vaší smlouvě, nebude Vaším pojištěním kryta. Nepodceňujte cestovní pojištění ani v případě, že jedete pouze na víkendový pobyt např. na Slovensko.

Cestovní pojištění může být balíček skládající se z několika produktů. Ten zejména zahrnuje:

 • pojištění zdravotní (pojištění léčebných výloh)
 • pojištění úrazové
 • pojištění storna zájezdu
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škody
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění rizikových sportů

Základem každého cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, které může být u některých pojišťoven sjednáno samostatně, u jiných výhradně jako součást balíčku ve spojení s pojištěním úrazu, zavazadel, a odpovědnosti za škodu. Na cestách totiž hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

Výši pojistného za sjednané cestovní pojištění ovlivňuje:

 • rozsah sjednaného pojistného krytí
 • místo pobytu pojištěného
 • plánovaná délka pobytu v zahraničí
 • věk pojištěného
 • povaha vycestování – turistická, služební, sportovní

V případě pojistné události lze využít i tzv. asistenčních služeb. Ty poskytuje pojišťovna, se kterou si klient cestovní pojištění sjedná a které spočívají v zajišťování potřebné pomoci v zemi, kde došlo k pojistné události (poskytování informací o právech a povinnostech v dané zemi, o zdravotních službách a zařízeních, o možnostech právní pomoci, apod.; dále zajištění součinností s konzuláty, s policejními orgány, tlumočení, atd.). Asistenční služby bývají na telefonních číslech pojišťoven dostupné 24h denně v českém jazyce.