Základní informace

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development) je mezinárodní vládní organizací se sídlem v Paříži. Hlavní cíle OECD jsou koordinace politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí. OECD má 37 členských zemí (včetně České republiky), které slaďují postupy v řadě oblastí (ekonomika, finance, obchod, vzdělávání, věda a technika, veřejná správa, zemědělství, životní prostředí a další).

Mezinárodní síť finančního vzdělávání (INFE – International Network on Financial Education) sdružuje zástupce zhruba 130 zemí světa. Cílem je sbírat data, vytvářet metodologie, sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe, rozvíjet výzkum, sběr dat a komparativní analýzu, navrhovat politické nástroje, podporovat efektivní implementaci a monitoring v oblasti finančního vzdělávání. V současné době se práce INFE sdružuje ve čtyřech podskupinách

  • standardy, implementace a vyhodnocování
  • digitální finanční vzdělávání
  • finanční vzdělávání na pracovišti
  • finanční vzdělávání v kontextu stárnutí populace

Vybrané odkazy