Ochrana spotřebitele na finančním trhu

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Vybrané odkazy na vztah finančního vzdělávání s ochranou spotřebitele na finančním trhu, principy, efektivní přístupy k ochraně spotřebitele, stárnutí populace, ochranu osobních dat a opatření v reakci na pandemii covid