Ochrana spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Tato část obsahuje přehled vybraných právních předpisů ČR a EU a jiné dokumenty a informace vztahující se k regulaci ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Uvedená znění právních předpisů a dalších legislativních aktů jsou zněním pro informaci. Jejich autentická znění lze nalézt ve Sbírce zákonů České republiky, Úředním věstníku Evropské unie nebo Věstníku České národní banky.

ZÁKONY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE

VYHLÁŠKY

SMĚRNICE