Důchody

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Tato část obsahuje přehled vybraných právních předpisů ČR a EU a jiné dokumenty a informace vztahující se k regulaci penzijních produktů.

Uvedená znění právních předpisů a dalších legislativních aktů jsou zněním pro informaci. Jejich autentická znění lze nalézt ve Sbírce zákonů České republiky, Úředním věstníku Evropské unie nebo Věstníku České národní banky.

ZÁKONY

NAŘÍZENÍ VLÁDY

VYHLÁŠKY