Praní špinavých peněz

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 12. 2. 2018
  • Úprava úvodní věty - "Praním špinavých peněz (money laundering) se rozumí zařazení peněz z určité nelegální …"
  • Aktualizace textu v části Doplňující informace

Zákonná opatření proti praní špinavých peněz

Praním špinavých peněz (money laundering) se rozumí zařazení peněz z určité nelegální činnosti (např. z prodeje drog, nelegálních zbraní, krádeže) zpátky do běžného oběhu peněz a tím jejich zlegalizování. Obvykle se provádí přes banky, kam se snaží osoba, která danou nelegální činnost spáchala (často prostřednictvím jiné osoby), peníze uložit a poté chce těmito penězi běžně platit za zboží a služby. Druhým způsobem snahy o zlegalizování peněz je placení v hotovosti.

Stát se snaží praní špinavých peněz zabránit především dvěma zákony. Prvním je zákon o omezení plateb v hotovosti a druhým zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (též zákon proti praní špinavých peněz).

Zákon o omezení plateb v hotovosti říká, že jedna osoba může během jednoho kalendářního dne zaplatit jiné osobě v hotovosti částku ve výši maximálně 350.000 Kč (po přepočtu platí i pro jakoukoliv jinou měnu). Výjimkou jsou vklady hotovosti na účet u banky, platby daní a cla, výplaty mzdy, platu, odstupného, odměn, výplaty z penzijních fondů, výplaty pojistného plnění atd.

Zákon proti praní špinavých peněz stanovuje, že určité osoby (zejména banky, ale i družstevní záložny, penzijní společnosti a další) musí identifikovat klienta prostřednictvím občanského průkazu či pasu (je-li fyzickou osobou), nebo ověřením dokladů o existenci právnické osoby (je-li právnickou osobou), a to vždy:

  • před uzavřením obchodu nad 1.000 eur (přepočítává se podle aktuálního kurzu České národní banky),
  • pokud jde o podezřelý obchod (např. klient provádí výběry a převody bezprostředně po vkladech, uskuteční nápadně více transakcí, disponuje penězi nejasného původu),
  • při uzavírání smlouvy,
  • při plnění z životního pojištění.

Dále musí zkontrolovat klienta (jedná se o prozkoumání celého obchodu a obchodního vztahu, tedy za jakým účelem se peníze posílají, jak budou využity, jaké jsou vztahy mezi tím, kdo posílá peníze a jejich příjemcem) u platby nad 15.000 eur (přibližně 400.000 Kč).

Podezřelý obchod hlásí banka Ministerstvu financí.

Doplňující informace - Vybrané právní předpisy

Platné zákony:

Platné směrnice Evropského parlamentu a Rady:        

Platná nařízení Evropského parlamentu a Rady:

Platné doporučení Evropské komise: