Bezhotovostní peníze

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 6. 5. 2016
  • Zveřejněn obrázek platební karty
  • Doplněny obrázky a přílohy ke stažení
  • Aktualizace obsahu

Bezhotovostní peníze, platební prostředky

Bezhotovostní peníze jsou peníze ve formě záznamů na účtech v bankách. Tedy přichází-li vám výplata na váš běžný účet (je vám připsána ve formě kreditního záznamu na účet), je tato výplata bezhotovostními penězi.

Jakým způsobem se tedy ke svým penězům “dostanete” – jaké jsou platební prostředky?

Buď těmito penězi pomocí bankovních příkazů zaplatíte Vaše účty – tedy nájem, elektřinu, vodu, pojištění a další, tedy peníze se Vám z účtu odečtou nebo platíte v obchodech různými typy platebních karet (tedy vlastně tyto karty ve své podstatě nahrazují bankovky a mince, jsou také platebním prostředkem). Můžete si také vaše peníze z účtu vybrat, a to buď v bankomatu pomocí platební karty, nebo přímo na pobočce banky (v tomto případě ovšem většinou platíte vyšší poplatek). Existuje také tzv. cash back, což je výběr peněz v obchodě při placení za zboží či služby platební kartou, kdy mimo placení za zboží požádáte ještě o výběr hotovosti (tuto službu nabízí většinou větší obchodní řetězce).

Platební karty

 

Zdroj: MF

Dokument ke stažení - Platební karta (.PDF, 112 kB)

Základním rozdělením je rozdělení karet podle způsobu zúčtování peněz. Takto se platební karty dělí na:

Debetní karty, které jsou spojeny s běžným účtem. Použijete-li debetní kartu (tedy zaplatíte-li u obchodníka nebo si vyberete hotovost z bankomatu), čerpáte peníze uložené na Vašem běžném účtu.

Kreditní karty, které představují nákup na úvěr. Použitím kreditní karty (ať už ve formě platby u obchodníka nebo výběru hotovosti z bankomatu) čerpáte u banky úvěr, který poté musíte v dohodnutém termínu splatit (termín splatnosti, úroková sazba a další podmínky jsou stanoveny ve smlouvě, kterou jste podepisovali v bance, VŽDY SI PROTO SMLOUVU PŘED JEJÍM PODPISEM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE).

!!!Také si vždy zjistěte, zda karta, která je Vám nabízena, je kreditní nebo debetní a v případě kreditní karty si dejte pozor na to, abyste Váš úvěr vždy splatili v dohodnutém termínu, ať se nedostanete do potíží!!!

Dále dělíme platební karty na elektronické a embosované.

Elektronické platební karty je možné použít pouze u transakcí, které jsou online ověřeny. Takovými transakcemi jsou výběry z bankomatu a platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál (většina velkých obchodníků a řetězců).

Embosované platební karty je možné použít i u obchodníků, kteří nemají elektronický platební terminál, ale pouze tzv. žehličku (po vložení do žehličky se údaje z karty otisknou na účet, který musíte poté ještě podepsat). Embosované karty poznáte tak, že veškeré údaje jsou na kartě vyraženy (jsou vystouplé). Tyto karty jsou o něco dražší a je zde také větší možnost zneužití.

Další možné dělení je na čipové karty (také EMV karty, což je zkratka složená z počátečních písmen názvů asociací Europay, Mastercard a Visa, které stály u jejich zrodu) a karty s magnetickým proužkem. V Evropě jsou vydávány bezpečnější čipové karty (resp. karty hybridní, které mají čip i magnetický proužek), ve světě jsou naopak běžnější karty s magnetickým proužkem. Čip v sobě obsahuje více údajů, zároveň je lépe zašifrován a chráněn PINem, který lze měnit i na dálku. Karty s magnetickým proužkem se sice používají jednodušeji (stačí projet terminálem, který si údaje z karty přečte), zároveň jsou ale náchylnější na zneužití nebo znehodnocení zmagnetizováním.

Stále využívanější jsou bezkontaktní platební karty (s technologií NFC, Near Field Communication a logem čtyř obloučků), kterými můžete platit bez zadávání PINu jen přiložením na platební terminál až do výše 500 Kč. Terminál Vás však náhodně může vyzvat k zadání PINu i při platbě menší částky – tím je sníženo riziko zneužití karty.

Platit lze též mobilními telefony, kdy je placeno buď z Vašeho kreditu u mobilního operátora, nebo je Vám následně částka odečtena při vyúčtování, případně můžete využít aplikaci internetového bankovnictví na mobilním telefonu. Inovativní technologií placení jsou nálepky s technologií NFC (tzv. stickers). Tyto nové způsoby placení mají ještě více zjednodušit Vaše nákupy a šetřit čas. O to víc zde ale platí, že je třeba hlídat si odepsané částky z Vašeho účtu (kvůli kontrole, možné úpravě výdajové stránky rodinného rozpočtu a případnému včasnému zablokování platebního prostředku a kompenzačnímu řízení s bankou nebo finančním arbitrem).

Co je to PIN?

PIN je zkratka osobního identifikačního čísla z anglického Personal Identification Number. Je to čtyřmístné číslo, které Vám banka přidělí ke každé Vaší platební kartě, obvykle přijde poštou do vlastních rukou. Ve většině bank je možné si PIN změnit tak, aby bylo pro Vás lépe zapamatovatelné. Bez tohoto čísla se přes platební kartu k Vašim penězům nedostanete, takže je třeba si ho správně zapamatovat. Má chránit Vaše peníze v případě ztráty či odcizení karty, proto si NIKDY NEPIŠTE PIN K PLATEBNÍ KARTĚ NA PAPÍREK ČI PŘÍMO NA PLATEBNÍ KARTU A ROZHODNĚ HO NENOSTE SPOLEČNĚ S PLATEBNÍ KARTOU, takto se zloděj dostane velmi snadno k vašim penězům. V případě, že si PIN BUDETE MĚNIT, NIKDY NEZADÁVEJTE PŘÍLIŠ SNADNÉ ČÍSLO (např. 1234, nebo rok Vašeho narození, i takováto čísla jsou poměrně lehko odhalitelná a proto ztrácí PIN svou funkci zabezpečení).

V případě ztráty či odcizení platební karty ji vždy co nejdříve zablokujte, tím zamezíte jejímu dalšímu použití. Blokace se provádí zpravidla telefonicky v bance, která kartu vydala.

Další platební prostředky

Kromě hotovostních plateb (bankovkami a mincemi) a bezhotovostních plateb (převodem peněz z platebního účtu) lze platit i elektronickými penězi, což jsou jednotky, kterými můžete platit na internetu, v mobilu (z kreditu kupovat vstupenky na koncert apod.), nebo které jsou uložené na kartě, ze které se při placení odečítají. Nejsou vázány na bankovní účet. Pokud nevyčerpáte celou částku, lze u vydavatele elektronických peněz provést zpětnou výměnu.

Zdroj: MF

Dokument ke stažení - Platba elektronickými penězi (.PDF, 68 kB)

U internetových účtů elektronických peněz jako je např. PayPal, PayU, Moneybookers máte k dispozici pouze nějaký identifikátor (např. emailovou adresu), který poté zadáváte při platbě přes internet (peníze se na tento účet musí předem bezhotovostně převést).

O elektronické peníze se podle § 4 zákona o platebním styku jedná, pokud jsou přijímány i osobou odlišnou od jejich vydavatele (tedy jde s nimi platit i jinde než u vydavatele, nejedná se o omezenou síť služeb). Vydávat elektronické peníze se může pouze na základě povolení České národní banky.