Cizí měny

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 9. 2. 2015
  • Zveřejněna část - Euro

Směna měn, směnárenská činnost

Směnárenskou činností je nákup a prodej hotovostních cizích měn (tzv. valut). Nákup valut probíhá, když si jdete koupit eura nebo dolary, prodej pak, když eura či dolary prodáváte. Ale pozor, z pohledu směnárny je to naopak – kurz označený jako “nákup” je pro vás prodej valut a kurz označený jako “prodej” je pro vás nákup valut.

Platná úprava je obsažena v zákoně o směnárenské činnosti. Směnárenský obchod nesmí být proveden za horší směnný kurz než ten, který je uveden na kurzovním lístku – tedy např. směnárna nemůže chtít více, než uvádí na vývěsní tabuli před směnárnou (a to včetně všech poplatků apod.). Směnárník také musí kupujícímu před nákupem valut poskytnout předsmluvní informace – zejm. kolik valut se bude měnit za kolik korun českých nebo jiných valut, směnný kurz, adresa provozovny a další identifikační údaje o obchodníkovi a informace o možnosti podat podnět k finančnímu arbitrovi a/nebo České národní bance. Směnárník také musí vydat doklad o provedení směnárenského obchodu.

Kdo může provozovat směnárenskou činnost?

  • banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce,
  • spořitelní a úvěrní družstva (kampeličky, družstevní záložny),
    • fyzické nebo právnické osoby, tedy živnostníci nebo společnosti, kteří směnu valut provádějí jako svoje podnikání,
    • musejí být zaregistrováni u České národní banky, která nad nimi dohlíží.

Euro