2024

Aktuality z oblasti finančního vzdělávání za rok 2024.

ilustrace

Vydáno

Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

Dne 28. 11. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/ 2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES (DMFS). Vaše podněty zasílejte prosím prostřednictvím přiloženého formuláře do 5. 4. 2024.