Vznik PSFV

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 20. 7. 2020
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace textu

Vznik Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání

Na základě Usnesení č. 1594/2005 O zlepšení podmínek v bankovním sektoru (.PDF, 31 kB) ze dne 7. prosince 2005 byla zřízena Expertní skupina pro finanční sektor, která zahájila svou činnost v červnu 2006. Šlo o platformu pro dialog státu, spotřebitelů a trhu o koncepčních otázkách týkající se postavení spotřebitele při poskytování finančních služeb. V rámci Expertní skupiny byly vytvořeny tři pracovní skupiny:

  • pro oblast legislativy v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu a mimosoudního řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi,
  • pro oblast vytvoření společného kodexu chování mezi klienty a finančními institucemi a
  • pro oblast finančního vzdělávání, jejímž tehdejším cílem bylo diskutovat otázky finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, se měla navrhnout opatření ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti a zkvalitnění procesu finančního vzdělávání. Pracovní skupina se dále věnovala otázkám rozsahu a dostupnosti informací o finančních produktech (tzv. informačních standardů) a standardů finanční gramotnosti.

Po ukončení činnosti Expertní skupiny ve své činnosti Pracovní skupina pro finanční vzdělávání (PSFV) pokračuje coby odborná platforma umožňující relevantním osobám diskusi a výměnu informací, zkušeností a prvotní koordinaci aktivit v oblasti finančního vzdělávání. Pro zjednodušení operativní koordinace byl zřízen Výkonný výbor PSFV.

V lednu 2020 byla usnesením vlády č. 30/2020 (.PDF, 56 kB) přijata Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, zpracovaná Ministerstvem financí a projednaná Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání. Tato strategie, kromě dalšího, aktualizuje strukturu Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. Členy Výboru jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo financí řídí činnost výboru i pracovní skupiny.

Další odkazy: