O registru

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projektem finančního vzdělávání jsou aktivity nebo nástroje, které jsou v souladu se standardem finanční gramotnosti a které splňují principy finančního vzdělávání (jsou objektivní, nezávislé, odborné a přiměřené dané cílové skupině) obsažené v Národní strategii finančního vzdělávání 2020. Národní registr projektů finančního vzdělávání vznikl pro lepší orientaci v široké nabídce projektů na zvyšování finanční gramotnosti a usnadnění vyhledání finančně vzdělávacích projektů vhodných pro různé příjemce finančního vzdělávání. Navrhnout zápis projektu do registru (případně jeho výmaz) jsou oprávněni pouze členové Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. Ministerstvo financí je provozovatelem registru, projekty zde evidované nehodnotí, nesrovnává ani nekontroluje. Podněty k registru nebo jednotlivým projektům lze zaslat na fv@mfcr.cz.