Evidence cenných papírů

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 13. 2. 2015
  • Zveřejněna příloha ke stažení - Centrální depozitář cenných papírů

Našli jste několik let starý výpis ze Střediska cenných papírů, podle kterého vlastníte akcie nějakého podniku a potřebujete zjistit, co s nimi?

Středisko cenných papírů nahradil centrální depozitář.

Středisko cenných papírů (Středisko) již neexistuje. Jeho služby na finančním trhu převzal a evidence cenných papírů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (centrální depozitář), dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Poskytování služeb prostřednictvím tzv. účastníků centrálního depozitáře

Centrální depozitář neposkytuje služby přímo (s jednou výjimkou viz níže), ale prostřednictvím svých tzv. účastníků z řad bank a obchodníků s cennými papíry. To znamená, že pokud chcete změnit jakoukoli informaci na účtu cenných papírů (vyřídit dědictví, akcie prodat, koupit, nebo jen změnit příjmení po svatbě nebo změnit adresu trvalého bydliště), musíte nejprve uzavřít smlouvu s některou bankou nebo obchodníkem s cennými papíry, který své služby poskytuje i drobným vlastníkům.

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) - centrální evidence CP

Zdroj: MF

Dokument ke stažení - Centrální depozitář cenných papírů (.PDF, 145 kB)

Nezařazená evidence – přímé poskytování služeb centrálním depozitářem

Výjimkou je poskytování informací z tzv. nezařazené evidence, což jsou účty cenných papírů, které byly na centrální depozitář převedeny ze Střediska a které nespravuje žádná banka ani obchodník s cennými papíry. Pokud cenné papíry jen vlastníte, necháváte je ležet na účtu (tj. nenakupujete, neprodáváte, nezajímáte se o ně) a jen pobíráte dividendy, nepotřebujete, aby Vám účet banka či obchodník s cennými papíry spravoval. Zda máte účet v nezařazené evidenci, a jaký je jeho stav, tj. kolik je na něm cenných papírů jaké emise, Vám sdělí centrální depozitář přímo.

Emise cenných papírů znamená jejich vydání (jako u knihy). Každé vydání (emise) má své identifikační číslo ISIN, které je odlišuje od jiného vydání.

Akcie téže společnosti mohou mít jak různou jmenovitou hodnotu, tak ji nemusí mít vůbec (tzv. kusové akcie). Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena určitá práva, zejména podílet se na řízení společnosti. Akcie může mít formu cenného papíru na řad (akcie na jméno) nebo na doručitele (akcie na majitele).

Zpoplatnění vedení evidence

Zatímco Středisko vedlo účet cenných papírů zdarma, centrální depozitář vedení účtu, včetně nezařazené evidence, zpoplatnil. Vedení účtu je zpoplatněno na denní bázi podle hodnoty cenných papírů na něm připsaných. Zpoplatněny jsou cenné papíry na něm vedené buďto dle tržní hodnoty, tj. podle ceny, za kterou jsou v danou chvíli obchodovány na burze, nebo (pokud tato tržní hodnota neexistuje, neboť předmětné cenné papíry se neobchodují) podle jejich nominální hodnoty, tj. podle ceny, kterou jim určil emitent (společnost, která je vydala) k okamžiku vydání. Poplatek se vypočítává každý den a zaokrouhluje se na celé Kč. To znamená, že pokud je vypočtený poplatek nižší než 50 haléřů (např. 0,49 Kč) neúčtuje se. Pokud vypočtený poplatek činí 50 haléřů a více, účtuje se. Pravidla zaokrouhlování tak v sobě obsahují určitou hranici, do jejíhož dosažení se poplatky neplatí. Tato hranice se díky rozdílné výši poplatku u cenných papírů obchodovatelných a cenných papírů neobchodovatelných (kde se počítá z tzv. nominální hodnoty) liší. Dle kalkulačky poplatků centrálního depozitáře je u obchodovatelných (kótovaných) cenných papírů hranice, do níž se poplatky centrálnímu depozitáři neplatí, cca 359.999 Kč jejich tržní hodnoty, u akcií neobchodovatelných (nekótovaných) je tato hranice 179.999 Kč jejich nominální hodnoty, tedy poloviční.

Právní rámec: