Státní průběžně financovaný systém

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

I. PILÍŘ – Státní průběžně financovaný systém

Státní průběžně financovaný systém (I. pilíř) je financován zejména z odvodů sociálního pojistného. Z tohoto pilíře jsou vypláceny státní důchody. Znamená to tedy, že důchody současných důchodců jsou vypláceny z odvodů současných pracujících.

Účast je povinná pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. Odvody na sociální pojistné v posledních letech nepostačují k plnému financování průběžného pilíře, a tedy k výplatě státem vyplácených důchodů. Deficit tak musí být vykrýván ze státního rozpočtu. Podrobněji je I. pilíř rozveden například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.