Česko bude již osmým rokem součástí celosvětové kampaně Global Money Week. Zapojte se i vy a pomáhejte zvyšovat finanční gramotnost ve svém okolí

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Příští ročník již tradiční mezinárodní finančně vzdělávací kampaně Global Money Week (GMW), pořádané pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, proběhne v týdnu od 18. do 24. března 2024, tentokráte s mottem „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“.

Kampaň je zaměřená na klíčové finanční kompetence potřebné pro život a zdravé finanční návyky. Hlavními cílovými skupinami GMW jsou především žáci, studenti a sociálně ohrožené skupiny obyvatel. Zapojit se však může prakticky kdokoli, kdo má zájem se finančně vzdělávat. Národním koordinátorem GMW v Česku je Ministerstvo financí, záštitu akci tradičně udělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka. 

„Global Money Week vnímám jako projekt, který zdařile propojuje mladé lidi se zkušenými odborníky na finance a umožňuje jim nanečisto si prověřit jejich finanční znalosti, které dříve nebo později upotřebí v reálném životě, ať už při financování vlastního bydlení, každodenního hospodaření rodiny či rozhodování o finančním zajištění na stáří,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura.

Uspořádání GMW se ujmou opět společnosti EFPA ČR a yourchance o.p.s. Připravovaný program GMW, který bude probíhat napříč Českem, nabídne možnost zapojit se do řady přednášek, workshopů, interaktivních besed s odborníky či soutěží a her zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti a zdravých finančních návyků. Cílem je umožnit mladým lidem rozšířit si finanční znalosti a dovednosti, stejně jako si osvojit postoje potřebné k tomu, aby ve svém každodenním životě činili správná a odpovědná finanční rozhodnutí. 

„Šířit povědomí o potřebě vzdělávat se v oblasti nakládání s penězi považujeme v dnešní době za velmi potřebné. Našim cílem je umožnit mladým lidem lépe se zorientovat v ekonomické a finanční oblasti a využít své znalosti v každodenním životě.” dodává Marta Gellová, ředitelka EFPA ČR.

Společnost yourchance o.p.s. vyhlašuje tradiční soutěž Rozpočti si to!. Jejím smyslem je rozvinout dovednosti týkající se domácího hospodaření. Poběží také Cashflow maraton, který vychází z deskové hry Roberta Kiyosakiho, autora bestselleru „Bohatý táta, chudý táta“.

EFPA ČR zastřešuje velkou národní Soutěž finanční gramotnost, ve které týmy žáků základních a středních škol řeší případové studie na praktická ekonomická a finanční témata vycházející z běžných životních situací.

Nově se do programu GMW 2024 zapojí také Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel. Jejich odborníci budou v jednotlivých krajích diskutovat se studenty středních škol praktické otázky spojené s nakupováním v zahraničních e-shopech a studentskými brigádami. 

Stejně jako v loňském roce se do aktivit zapojí i Nadace České spořitelny, AISIS, Československá obchodní banka, Česká mincovna, Komerční banka, a.s., Moneta Money Bank, Rozumíme penězům, FinGR Play a další společnosti i neziskové organizace. 

Organizátoři vyzývají školy, organizace a odborníky, aby se do nadcházejícího ročníku GMW aktivně zapojili a přispěli do něj přípravou vlastní finančně-vzdělávací akce, kterou si zaregistrují na globalmoneyweek.info. Realizační tým je k tomuto zájemcům připravený poskytnout veškerou potřebnou součinnost a podporu. „Ambiciózního cíle překonat letošní počet účastníků můžeme dosáhnout pouze společně,” říká Jana Merunková, ředitelka yourchance.

Ministerstvo financí těší, že zájem i počet aktivit v rámci GMW každoročně roste a již dávno překročilo rámec jednoho týdne, a proto i v roce 2024 bude měsíc březen, v němž kampaň probíhá, měsícem finančního zdraví.

GMW uzavře odborná konference s názvem “Kritické myšlení: informace x kompetence”, která se bude konat 4. 4. 2024 v budově České národní banky.


O Global Money Week 
GMW probíhá ve 176 zemích světa v týdnu od 18. 3. do 24. 3. 2024. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, národními organizátory této prestižní iniciativy je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež u nás podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Světovým organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude předcházet budoucím krizím díky rozvinuté schopnosti se v oblasti financí řádně rozhodovat. 

O yourchance o.p.s. 
Společnost yourchance prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, podporuje rozvoj výuky základních principů podnikání a rozvoj podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Yourchance je členem meziresortní skupiny, která pracuje na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. Dále se angažuje v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a v integraci ukrajinských válečných uprchlíků všech generací.  

O EFPA Česká republika
Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu https://efpa.cz/.