Česká školní inspekce zveřejnila zprávu k finanční gramotnosti žáků a její výuce na středních školách

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol. Šetření proběhlo v listopadu 2022 a opíralo se jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o dotazník zjišťující informace o rodinných podmínkách žáků, stejně jako o jejich postojích a chování ve vybraných oblastech relevantních pro koncept finanční gramotnosti.

Zprávu České školní inspekce lze najít zde.