Právní rámce

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 21. 12. 2017
  • Aktualizace obsahu - zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
  • Aktualizace obsahu - zákon č. 145/2010 Sb.

Přehled vybraných právních předpisů ČR a EU vztahující se přímo k regulaci úvěrů

Uvedená znění právních předpisů a dalších legislativních aktů jsou zněním pro informaci. Jejich autentická znění lze nalézt ve Sbírce zákonů České republiky, Úředním věstníku Evropské unie nebo Věstníku České národní banky.

Seznam předpisů

Evropské předpisy, které byly přejaty do české legislativy