Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o hypotékách

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Evropská komise na konci roku 2021 vyhlásila v rámci přípravy revize směrnice o hypotékách (MCD) veřejnou konzultaci, jejímž cílem je shromáždit od odborné veřejnosti další podněty k hodnocení fungování současné směrnice a možných budoucích legislativních či nelegislativních změn.

Konzultace navazuje na zjištění plynoucí z provedené hodnotící studie a následnou zprávu Komise o přezkumu z května 2021. V těchto materiálech Komise identifikovala několik problémů, které by mohly odůvodnit potřebu novelizace stávající právní úpravy. Jedná se zejména o potřebu odstranění regulatorních překážek pro rozvoj vnitřního trhu, zohlednění dopadů pandemie COVID-19 na dlužníky, zájem usnadnit využívání tzv. zelených hypoték, zpřehlednit předsmluvní informace, reagovat na stále větší využití umělé inteligence při posuzování úvěruschopnosti žadatelů o úvěr a přihlédnout též k již probíhající novelizaci právní úpravy spotřebitelských úvěrů (CCD2).

Konzultace poběží do 28. února 2022, odpovědi lze zasílat prostřednictvím online formuláře, a to i v češtině. K seznámení se s obsahem konzultačního dotazníku je k dispozici přiložený .pdf soubor. Ministerstvo financí bude zpracovávat odpověď za ČR, od veřejnosti proto uvítá jakékoli reakce a vyjádření k jednotlivých položeným otázkám nebo i jiné podněty k problematice regulace hypotečních úvěrů pro spotřebitele, a to do 28. ledna 2022 na adrese konzultace@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení