Evropská komise zveřejnila návrh revize úpravy smluv o finančních službách pro spotřebitele na dálku

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Komise navrhuje zrušení současné směrnice upravující uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (DMFSD) a přesunutí této problematiky do směrnice o právech spotřebitelů (CRD). Příslušný návrh, včetně jeho shrnutí a dopadové studie, naleznete zde.

Za 20 let od přijetí původní směrnice DMFSD byla přijata řada dalších sektorových (např. směrnice o spotřebitelském úvěru, směrnice o distribuci pojištění, směrnice o platebních službách) i průřezových (např. obecné nařízení o ochraně osobních údajů) evropských předpisů, které se dotýkají distribuce finančních služeb pro spotřebitele na dálku. Předložený návrh tak má reagovat jak na tyto legislativní změny, tak na změny finančních produktů, digitalizaci a technologický vývoj. Směrnice má nadále sloužit jako pojistka pro případy, kdy zvláštní sektorové úpravy nepokrývají nově vznikající finanční produkty a inovativní způsoby jejich distribuce ke spotřebitelům.

Přístup ČR k návrhu vymezí rámcová pozice, kterou v současnosti Ministerstvo financí zpracovává. Případné podněty k návrhu směrnice lze zasílat na adresu konzultace@mfcr.cz.