Veřejná konzultace OECD k principům finančního vzdělávání

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Mezinárodní síť pro finanční vzdělávání (INFE: International Network on Financial Education) působící při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyhlašuje veřejnou konzultaci k principům finančního vzdělávání.

Draft OECD Recommendation on Financial Literacy and Education představuje ucelený mezinárodní materiál založený na existujících dokumentech OECD a G20 by měl pomoci zainteresovaným subjektům při návrzích, implementaci a evaluaci národních strategií a projektů finančního vzdělávání, stanovení potřebných témat a cílových skupin.

Případné připomínky k dokumentu zasílejte dle instrukcí na webové stránce OECD do konce února 2019. Pro případné další využití Vašich postřehů prosím pošlete své komentáře také na e-mailovou adresu financni-vzdelavani(at)mfcr.cz.