Veřejná konzultace k vyhodnocení fungování směrnice o spotřebitelském úvěru

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Evropská komise zveřejnila on-line veřejnou konzultaci k vyhodnocení dosavadního 10letého fungování směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (CCD), která je do českého právního řádu transponována zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Dotazník je rozdělen na dvě části. První část, určená široké veřejnosti, obsahuje 25 otázek zjišťujících zkušenosti spotřebitelů s fungováním spotřebitelského úvěru. Otázky se týkají toho, zda si spotřebitel bral někdy spotřebitelský úvěr, jakým způsobem úvěr získal (online, pobočka banky, přes zprostředkovatele etc.), zda srovnával nabídky od více poskytovatelů, jaké faktory hrály rozhodující roli při rozhodování o konkrétním úvěru, názory na porozumění RPSN, provedení posouzení úvěruschopnosti atd. Druhá část, určená odborné veřejnosti, obsahuje 13 otázek vyhodnocujících regulaci obsaženou v CCD z pohledu relevance, efektivity, nákladovosti, přínosů, koherence s dalšími evropskými předpisy týkajícími se ochrany spotřebitele, celkové přidané hodnoty CCD až po otázku, zda konkrétní elementy mají i nadále zůstat regulovány.

Odpovědi lze zaslat prostřednictvím on-line dotazníku do 8. dubna 2019.