Doporučení OECD k ochraně spotřebitele v oblasti spotřebitelského úvěru

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Dne 2. července 2019 OECD přijalo Doporučení k ochraně spotřebitele v oblasti spotřebitelského úvěru, které nahrazuje předchozí verzi z roku 1977. Aktualizované doporučení bylo dáno do souladu s dalším dokumentem na ochranu spotřebitelů přijatým OECD (Recommendation of the Council on High-Level Principles on Financial Consumer Protection; [OECD/LEGAL/0394]), a zároveň zohledňuje současný přístup k regulaci spotřebitelských úvěrů.

Ministerstvo financí zároveň přikládá pracovní český překlad.